Kamarool Karim

(UI/UX Engineer Runcloud)

Syed Ahmad Fuqaha

(Pengasas & Ketua Pengarah KATSANA™)

Akif Rabbani

(Pembangun Perisisan di ABS Internet PLT)

Syafiq Mazli

(Pengasas MozillaMy dan HiveMy)

Farhan Fadzlishah (Pa’an)

(Producer/Composer/Arranger/Programmer/Guitar Sessionist)

Amir Hafizi

(Lifestyle Editor di Malaysian Reserve)

Pradeesh Parameswaran

(Jurutera di DiGi Telecommunications)

Nazri Ishak

(Pemilik dan Pengasas TJTV Productions)

Khalid Raffali

(Risk Management Oil & Gas Industriy)

Razaisyam Rashid

(Pengarah dan Editor Filem)